EN 197-1 Ürünleri
EN 197-1 ÜRÜNLERİ
Ana Sayfa
Geri Dön
CEM I 52,5 N Portland Çimento (TSE EN 197-1)

Genel kullanım amaçlı, yüksek dayanımlı çimentodur. Yüksek dayanımlı beton gerektiren uygulamalarda, erken dayanım istenen betonlarda, yapı güçlendirme işlerinde, kolon ve kirişlerde, köprü, yol, viyadük yapımlarında, silolarda kullanılır.

CEM I 42,5 R Portland Çimento (TSE EN 197-1)

Genel kullanım amaçlıdır. Yüksek dayanımlı beton gerektiren uygulamalarda, yapı güçlendirme işlerinde, kolon ve kirişlerde, köprü, yol, viyadük yapımlarında, silolarda kullanılır.

CEM II/A-LL 42,5 R Portland Kalkerli Çimento (TSE EN 197-1)

Genel kullanım amaçlı, katkılı çimento tipidir. Yüksek dayanımlı beton gerektiren uygulamalarda, zemin takviyesi, kolon ve kiriş yapımı, köprü, yol, viyadük yapımları, yol kaplamaları, silo yapımı gibi uygulamalarda kullanılır.

CEM II/B-LL 32,5 N Portland Kalkerli Çimento (TSE EN 197-1)

Genel kullanım amaçlı katkılı çimento tipidir. Duvar kaplamaları, sıva, tesviye, şap, fayans ve seramik yapıştırma gibi uygulamalarda kullanılır.

CEM I 42,5 R-SR5 Sülfata Dayanımlı Portland Çimento (TSE EN 197-1)

Yüksek sülfat barındıran ortamlarda yapılan beton uygulamalarında kullanılan çimento tipidir.

CEM I 42,5 N-SR5 Sülfata Dayanımlı Portland Çimento (TSE EN 197-1)

Tri kalsiyum alüminat (C3A) değeri maksimum %5,0 olan klinkerin, sadece kalsiyum sülfat ve minör bileşen olarak ağırlıkça en fazla % 0-5 arası mineral katkı ile öğütülmesi sonucunda elde edilen kızdırma kaybı maksimum 5,0, priz başlangıç süresi minimum 60 dakika olan, agrega ve su ile uygun şekilde harmanlanıp karıştırıldığında, yeterli süre işlenebilirliğini muhafaza eden ve 2 günlük minimum erken dayanımı 10,0 MPa, 28 günlük minimum dayanımı 42,5 MPa ve maksimum dayanım 62,5 MPa olan beton veya harç üretilebilen çimentodur. Erken dayanımı düşük sülfata dayanıklı çimentodur.Genel olarak kıyı ve liman inşaatlarında, açık deniz yapılarında, temel kazılarında, barajlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde vb. kullanılmaktadır