CEM II/B-LL 32,5 N Portland Kalkerli Çimento (TSE EN 197-1)

Ürün Adı CEM II/B-LL 32,5 N Portland Kalkerli Çimento (TSE EN 197-1)
Açıklama

Genel kullanıma uygun kalker katkılı portland çimentosudur. EN 197-1 standardına uygun olarak %65-79 arasında klinker içeriğine sahip, %21-35 arasında kalker ve priz düzenleyici olarak alçı kullanılarak üretilmektedir.

Yapısında bulunan yüksek kalker katı oranı ile düşük hidratasyon ısısına sahiptir. Saf portland çimentosuna göre daha iyi işlenebilirlik, daha kolay kalıba yerleşme özeliğindedir. Yapısındaki ince öğünmüş katkı malzemesi ile düşük porozitelidir ve bu sayede kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir.

Uygulama Alanları Genel amaçlı inşaat işlerinde düşük mukavemetli beton harç uygulamalarında, sıva ve şaplarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  Evde kullanımda kişisel tamirat işlerinde standart dayanım sınıflarındaki betonlarda, küçük beton yapılarda kullanılması uygundur.
Satış Şekli 25-50 kg. arasında torbalı
1,5 ton slingbag
1,5-1,75-2 ton kapasiteli paletsiz stretch hood
1,5 ton bigbag
Dökme
*Müşteri talebi ve yasal düzenlemelere uygun olarak suda çözünebilen krom içeriği maksimum 2 ppm olacak şekilde de tedarik edilebilmektedir.
Kullanım Koşulları Döküm işlemlerinden sonra betonun açıkta kalan yüzeylerinde en az 7 gün boyunca uygun kürleme ve koruma işlemleri uygulanmalıdır.
Soğuk havalarda taze dökülen beton donma riskine karşı korunmalıdır.
Sıcak havalarda ve kütle beton döküm uygulamalarında beton bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybı artacağı için beton, çatlama ve termal risklere karşı korunmalıdır.
Klinker üretiminde kullanılan ham maddelerin doğası gereği hafif renk farklılıkları oluşabilir.
İşçilik hatalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
 Stoklama Çimentonun hava ve nem ile teması hidratasyona neden olup özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle tavsiye edilen raf ömrünü sağlaması için;
  • Dökme çimentolar hava ve nem ile teması olmayacak şekilde metal veya betonarme silo içeresinde muhafaza edilmelidir.
  • Torbalı çimentolar nemli ortamlardan korunmalıdır. Torbalar zemin ile direkt olarak temas ettirilmemeli, palet veya kereste üzerinde istiflenmelidir.
  • Direkt olarak güneş ışığına temas etmeyecek şekilde üzeri çatı veya örtü ile örtülmelidir.
  • İstifleme talimatı ve uygun koşullarda raf ömrü bilgisi torba üzerinde mevcuttur.

*Çevre ve güvenlik bilgilerine Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları /

Test Results

SiO2 % 12,00-18,50
Al2O3 % 3,00-6,10
Fe2O3 % 2,20-4,00
CaO % 55,50-64,20
MgO % 0,90-3,50
SO3 % Max. 3,50 1,90-3,45
Cl % Max. 0,1 0,0010-0,0400
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) % 9,00-19,00
Serbest Kireç / Free CaO % 0,25-2,50
Cr (VI) ppm 1-40
Na2O % 0,01-0,30
K2O % 0,25-0,80
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) % 0,20-0,75
Toplam Katkı / Total Additives % Min.21,0
Max. 35,0
21,80-34,95
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) 100,00-160,00
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) 1,90-2,80
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) 0,80-2,00
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler /

Physical and Mechanical Requirements

Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları /

Test Results

Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3)  gr/cm3 2,85-3,06
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) cm2/g 3500-6400
0,045mm elek üstü /  Residue on 0,045 mm (EN 196-6) % 1,3-9,0
0,090 mm elek üstü / Residue on 0,090 mm (EN 196-6) % 0,0-1,0
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) Dakika / Minute Min. 75 100-235
Priz Bitişi / Final Setting Time (EN 196-3) Dakika / Minute 140-345
Genleşme / Soundness  (EN 196-3) mm Max. 10,0 0,0-6,0
Kıvam Suyu / Normal Consistency  (EN 196-3) % 25,0-31,0
Basınç Dayanımı / Compressive Strength

 Method, EN 196-1

Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları /

Test Results

7 Günlük / 7 Days MPa  Min. 16,0 22,0-39,0
28 Günlük / 28 Days MPa Min. 32,5
Max. 52,5
33,0-47,0

© 2022 All Rights Reserved.