Düşük Kromlu Portland Çimento Klinkeri (Gri)

Ürün Adı Düşük Kromlu Portland Çimento Klinkeri (Gri)
Satış Şekli Dökme
Kullanım Alanları

Kalker ve kil türevi malzemeler ve diğer yardımcı maddelerden (demir cevheri, boksit vs.) en yüksek kalitede ve stabil homojen bir şekilde hazırlanan hammadde karışımlarının; yüksek sıcaklıkta ısıtılması ve 14000C üzerindeki sıcaklıkta sinterleştirilmesi ile elde edilen klinker üründür.

Yapısında suda çözünebilen Cr +VI değeri maksimum 15 ppm olan portland çimentosu klinkeridir. Düşük Kromlu portland çimento üretiminde kullanılmaktadır.

Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları /

Test Results

SiO2 % 19,50-22,00
Al2O3 % 4,10-7,00
Fe2O3 % 3,00-5,30
CaO % 62,30-68,00
MgO % Max.5,0 1,00-3,90
SO3 % 0,25-1,70
Cl ppm 10-600
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) % 0,01-0,50
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue % 0,10-0,75
Serbest Kireç / Free CaO % 0,20-2,50
Cr (VI) ppm 1-15
Na2O % 0,02-0,25
K2O % 0,30-1,20
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) % 0,25-0,90
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) 93,60-105,00
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) 1,90-2,60
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) 0,80-1,80
CaO/SiO2 Min. 2,0 3,00-3,50
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler /

 Physical and Mechanical Requirements

Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları /

Test Results

Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3)  gr/cm3 3,10-3,22
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) cm2/g 3300-3500
Genleşme / Soundness  (EN 196-3) mm 0,0-5,0
Kıvam Suyu / Normal Consistency  (EN 196-3) % 22,0-25,0
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) Dakika / Minute 70-235
Elek Analizi / Sieve Analysis
Elek Üstü / Residue on 40 mm
% 0,0-27,0
Elek Analizi / Sieve Analysis
Elek Üstü / Residue on 25 mm
% 0,0-55,0
Elek Analizi / Sieve Analysis
Elek Üstü / Residue on 10 mm
% 10,0-90,5
Elek Analizi / Sieve Analysis
Elek Üstü / Residue on 5 mm
% 17,0-96,5
* Basınç Dayanımı / Compressive Strength

 Method, EN 196-1

Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları /

Test Results

2 Günlük / 2 Days MPa 23,0-34,0
28 Günlük / 28 Days MPa 45,0-59,0

© 2022 All Rights Reserved.