Uçucu Kül (CLASS F)

EN 450-1 - ASTM C 618
Ürün Adı UÇUCU KÜL (CLASS F)
Satış Şekli Dökme, 1.5 ton Big Bag
Yükleme Limanı Eren Limanı
Açıklama

Uçucu kül, kömürle çalışan termik santrallerde pulverize haline getirilen kömürün yanması sonucu açığa çıkan bir üründür. Bacadan dışarıya çıkacak küller elektrostatik veya elektromekanik yöntemler vasıtasıyla tutulur ve kül toplayıcı silolara kanalize edilir. Betonda kül katkısı, betonun mukavemeti, taze betonun işlenebilirliğini iyileştirmek ve su ihtiyacını, büzülmesini ve bitmiş ürünün geçirgenliğini azaltmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Silisli ve alüminli amorf yapıya sahip oldukları ve çok ince taneli olarak elde edildikleri için, uçucu küller puzolanik özellik gösterir. Çimentonun hidratasyon ürünü kalsiyum hidroksitle sulu ortamda birleştiklerinde, hidrolik bağlayıcılığa sahip olur.Bu nedenle, hem portland-puzolan tipi çimento üretiminde hem de beton katkı maddesi olarak doğrudan kullanılır. Genellikle beton katkı maddesi olarak çok büyük miktarda kullanılabilir. Beton karışımının içerisinde yer alan uçucu kül miktarı, çimento ağırlığının %15'i ve %50’si civarında değişir. Uçucu külün çimento üretiminde kullanılması ile,

  • Daha az klinker kullanımı,
  • Sera gazı emisyon salımının azalması,
  • Enerji tüketimin azalması, 
  • Atık kullanımı sayesinde doğanın daha az kirlenmesi gibi faydalar sağlanır.
Uygulama Alanları Çimento ve beton sektörü

© 2022 All Rights Reserved.