Sülfata Dayanıklı Portland Klinkeri (Gri)Ürün Adı Sülfata Dayanıklı Portland Çimento Klinkeri (Gri)
Ürün Açıklaması

Kalker ve kil türevi malzemeler ve diğer yardımcı maddelerden (demir cevheri, boksit vs.) en yüksek kalitede ve stabil homojen bir şekilde hazırlanan hammadde karışımlarının; yüksek sıcaklıkta ısıtılması ve 14000C üzerindeki sıcaklıkta sinterleştirilmesi ile elde edilen klinker üründür.

EN 197-1 Standardına uygun şekilde yapısındaki, tri-kalsiyum alüminat (C3A) miktarı %5’ten küçüktür. Deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda kullanılması amaçlanan çimentoların üretimi için kullanılmaktadır.

Satış Şekli Dökme

Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits

Analiz Sonuçları /

Test Results

SiO2 % 19,90-22,80
Al2O3 % 3,80-5,40
Fe2O3 % 4,35-5,90
CaO % 63,80-67,00
MgO % Max.5,0 1,00-3,70
SO3 % 0,25-1,60
Cl ppm 40-300
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) % 0,05-0,50
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue % 0,10-0,70
Serbest Kireç / Free CaO % 0,40-2,50
Cr (VI) ppm 2-50
Na2O % 0,03-0,15
K2O % 0,30-0,80
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) % 0,30-0,60
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) 91,00-101,00
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) 1,90-2,60
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) 0,60-1,20
tri-kalsiyum alüminat  / Tricalcium Aluminate (C3A) % Max.5,0 0,50-4,99
CaO/SiO2 Min. 2,0 2,80-3,40

Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler /

 Physical and Mechanical Requirements

Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits

Analiz Sonuçları /

Test Results

Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3)  gr/cm3 3,12-3,22
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) cm2/g 3300-3500
Genleşme / Soundness  (EN 196-3) mm 0,0-4,0
Kıvam Suyu / Normal Consistency  (EN 196-3) % 21,5-25,0
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) Dakika / Minute 90-230
Elek Analizi / Sieve Analysis
Elek Üstü / Residue on 40 mm
% 0,0-22,0
Elek Analizi / Sieve Analysis
Elek Üstü / Residue on 25 mm
% 0,0-32,0
Elek Analizi / Sieve Analysis
Elek Üstü / Residue on 10 mm
% 20,0-85,0

* Basınç Dayanımı / Compressive Strength

 Method, EN 196-1

Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits

Analiz Sonuçları /

Test Results

 

2 Günlük / 2 Days MPa 19,5-29,5
28 Günlük / 28 Days MPa 46,0-58,0

© 2022 All Rights Reserved.