Granüle Yüksek Fırın Cürufu

Ürün Adı Granüle Yüksek Fırın Cürufu
Satış Şekli Dökme
Yükleme Limanı Eren Limanı
Açıklama

Granüle yüksek fırın cürufu, yüksek fırında dökme demirin ekstraksiyonu sırasında yan ürün olarak ortaya çıkan cürufun hızlı şekilde soğutulmasıyla oluşan ve öğütülüp ince tanecikli hale getirilince puzolanik özellik ve hidrolik bağlayıcılık gösteren malzemedir. 

Eriyik cürufun çok hızlı soğutulması işlemi, cürufa hem granüle hem de amorf (camsı) yapı kazandırır. Çok hızlı soğutulma işlemi sonucu yüksek fırın cürufu, “granüle yüksek fırın cürufu” olarak adlandırılır. 

Kullanım Alanları
Granüle yüksek fırın cürufunun temel olarak üç şekilde kullanımı söz konusudur; sulu ortamda kireçle bir araya getirilerek bağlayıcı madde olarak kullanılabilir, klinker ve alçı taşıyla birlikte öğütülerek cüruflu çimento üretiminde kullanılabilir, betona sonradan katılarak katkı malzemesi olarak kullanılabilir.

© 2022 All Rights Reserved.